Socialtandpleje

Socialtandpleje er et kommunalt tilbud om tandpleje til borgere med særlige sociale problemer.

Hvad er socialtandpleje?

I Struer er det personale fra den kommunale tandpleje som udfører behandlingen på Den Kommunale Tandplejes klinik på Gimsinghovedvej 13 i Struer. Det betyder, at der er let fysisk tilgængelighed og at man som patient derfor ikke belastes af lang transport og udgifter til transport.

Betaling for socialtandpleje?
Der er ingen egenbetaling – det er gratis!

Behandlinger i socialtandplejen
I socialtandplejen tilbydes to typer behandling, dels akut tandbehandling med henblik på at afhjælpe smerter, andre symptomer og andre akutte tilstande fra tænder og mund, dels funktionsopbyggende behandling, der tager sigte på at afhjælpe tyggeproblemer pga. mangel på tænder eller kosmetisk skæmmende mangel på tænder, som opleves socialt uacceptabel. Der kan også tilbydes behandling i ”fuld bedøvelse”  – generel anæstesi, hvis det skønnes nødvendigt ud fra en faglig vurdering.

Hvor kan man blive behandlet og hvem foretager behandlingen?
Det varierer fra kommune til kommune hvem som udfører behandlingen. I nogle kommuner er det personale fra den kommunale tandpleje, i andre kommuner foregår behandlingen hos praktiserende tandlæger med aftale med kommunen, medens det i en række kommuner er personale fra en anden kommunes eller en fælleskommunal klinik, eller fra den regionale tandpleje, der udfører behandling på vegne af kommunen. Det tilstræbes dog, at der er let fysisk tilgængelighed og at man som patient derfor ikke belastes af lang transport og udgifter til transport.

Den væsentligste lovgivning vedr. socialtandpleje er:

 

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Brevkasse

‘Spørg Johan’ og få svar.